سرویسکار آبسردکن

سرویسکار آبسردکن تعمیر تخصصی انواع آبسردکن های دیجیتال و معمولی تعمیر و سرویس انواع آبساز و ابسردکن های صنعتی سرویس در محل تعمیر تخصصی انواع آبسردکن های دیجیتال و معمولی تعمیر آبسردکن  تخصص ماست. داخل ابسردکن تشکیل شده از: موتور کندانسور مخزن ابسرد مخزن ابگرم لوله مویی ترموستات حرارتی وغیره………. …