دستگاه روشن نمی‌شود.

 • فیوز سوخته است : فیوز را تعویض کنید.
 • ولتاژ برق کم است : ولتاژ پریز برق را با ولت متر اندازه بگیرید. ولتاژ باید ۱۰±۲۲۰ % ولت باشد. اگر بیش از اندازه بود، یا ولتاژ را کم کنید و یا برقکار را صدا کنید تا جداگانه برای یخچال سیم کشی کند. اگر باز هم با این کارها ولتاژ تنظیم نشد، یک ترانسفورماتور اتوماتیک در قسمت ورودی برق ساختمان وصل کنید.
 • خرابی ترموستات : دو سر سیم‌های ورودی و خروجی ترموستات را به عمل وصل کنید. اگر واحد کار کرد و اتصالات نیز خوب بود، کنترل سرما (ترموستات) را تعویض کنید.
 • خرابی (بریدگی) سیم برق : یا لامپ آزمایش یا آمپرمتر را به دو سر سیم‌های خروجی وصل کنید، اگر جریان از آن عبور نکرد و مدار قطع بود، سیم برق را تعویض کنید.
 • بریدگی مدار برق کمپرسور ، کلید اتوماتیک و یا کنترل سرما خراب است : آنها را تعمیر یا تعویض کنید.
 • خرابی از تایمر است : آن را با لامپ آزمایش یا آمپرسنج بازدید کنید و در صورت لزوم تایمر را تعویض کنید.

گرمای بیش از اندازه کابینت (اپراتور) مشاهده می‌شود.

 • باز شدن بیش از حد درب سرد کننده : نسبت به بسته کردن یا تعمیر درب اقدام کنید.
 • پر بودن بیش از اندازه کابینت که ازجریان طبیعی هوا در درون آن جلوگیری می‌شود : دستورات لازم را به استفاده کننده بدهید.
 • قرار دادن غذا‌های گرم یا داغ در کابینت : به استفاده کننده از فریزر دستورات لازم را بدهید و به او یادآور شوید که غذاها را قبل از آن که در درون فریزر گذاشته شوند، باید درجه حرارتشان برابر دمای محیط باشد.
 • بسته نشدن کامل در : کابینت را تراز کنید و لاستیک های دور در را در صورت لزوم تعویض کنید.
 • روشن ماندن چراغ داخلی : کلید آن را بازدید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
 • خرابی واحد تنظیم گردش هوای داخل کابینت : دگمه کنترل را به سمت وضعیت سردتر حرکت دهید. گرمکن جریان یخچال ، دریچه تنظیم جریان هوا باید باز شود. اگر کنترل کار نمی‌کند آن را عوض کنید.
 • قرار گرفتن دگمه کنترل سرما در حالتی گرم که در نتیجه نمی‌گذارد دستگاه به اندازه کافی کار کند : دگمه را در حالت سردتر قراردهید.
 • بد قرار گرفتن شبکه هوای قسمت فریزر : شبکه را بطور صحیح قرار دهید.
 • کار نکردن پنکه زیر فریزر : پنکه ، کلید آن و یا سیمهای معیوب را عوض کنید.
 • بد قرار گرفتن یا آب بندی نبودن واشر آب بندی کانال‌های هوا : واشرها را بازدید و دوباره آب بندی کنید و یا در وضعیت دیگر قرار دهید.

سرد بودن بیش از حد کابینت (اپرا تور)

 • قرار گرفتن دگمه کنترل جریان هوای کابینت در سردترین وضعیت : دگمه را در وضعیت گرمتر قرار دهید.
 • مانعی سبب شده که دریچه تنظیم جریان هوا در حالت باز باقی بماند : مانع را برطرف کنید.
 • خرابی کنترل جریان هوا : کنترل را تعویض کنید.
 • خرابی گرم کن جریان هوا : گرم کن را تعویض کنید.

گرمای بیش از حد فریزر

 • خرابی کنترل سرما : کنترل را کاملا بازدید و آزمایش نموده و در صورت لزوم تعویض کنید.
 • خرابی موتور پنکه : موتور پنکه را بازدید نموده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
 • گرفتگی فضای بین پره‌های کف تبخیر کننده به وسیله یخ و برفک از گرمکن برفک زدا : سیم ها , ترموستات و یا کلید اتوماتیک بازدید به عمل آورید. هر یک از این قسمت‌ها ممکن است عامل چنین عیوبی باشد.
 • کمبود مایع سرد کننده : سیستم را از نقطه نطر نشت بازدید کنید و سیستم را تعمیر ، تخلیه و دوباره پر کنید.
 • بسته نشدن کامل در : یخچال را تراز کنید و تنظیم‌های لازم را انجام دهید.
 • بیش از اندازه باز و بسته نمودن در دستگاه : به استفاده کننده دستورات لازم را بدهید.

سرد بودن بیش از حد فریزر

 • قرار گرفتن دگمه کنترل سرما در وضعیت نادرست است : دگمه را در وضعیت گرم‌تر قرار دهید.
 • عدم اتصال صحیح لوله‌های مویین کنترل سرما به جداره کلاف تبخیر می‌کند : گیره لوله‌ها را محکم کنید و یا وضعیت آنها را تغییر دهید.
 • خرابی کنترل دستگاه سرما : این کنترل را بازدید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

کار پیوسته و بدون وقفه دستگاه

 • جریان نداشتن هوا در اطراف بدنه به اندازه کافی و یا قطع این جریان به وسیله یک مانع : محل سرد کننده را عوض کنید و یا فاصله آن با دیوار و اشیای مجاور را زیاد کنید تا هوا بهتر جریان یابد.
 • بسته نشدن کامل در : آن را بازدید و تنظیم‌های لازم را انجام دهید.
 • ساختن یخ در اندازه‌های بزرگ و با پر کردن بیش از حد کابینت : برای استفاده کننده شرح دهید که پر کردن بیش از اندازه فریزر سبب می‌شود سرد کننده بی‌وقفه کار کند تا دمای لازم برای سرد کردن حاصل شود.
 • درست نبودن مقدار ماده سرما زا : میزان سرما‌زا کم و یا زیاد است. از آن بازدید کنید. دستگاه را تخلیه و دوباره با گاز مناسب پر کنید.
 • گرمای بیش از اندازه محیط : هوای داخل خانه را تا حد امکان تهویه کنید.
 • خرابی کنترل سرما : آن را بازدید کنید و ببینید آیا دستگاه عامل کار کردن مداوم سرد کننده است و درجه حرارت را حفظ می‌نماید؟ کنترل را در صورت لزوم تعویض کنید.
 • خرابی کلید چراغ داخلی : مطمئن شوید که چراغ بعد از بسته شدن در خاموش می‌شود، در صورت لزوم کلید را تعویض کنید.
 • باز ماندن بیش از حد در : بیش از اندازه در را باز و بسته نکنید.

کار کردن همراه سر و صدا

 • محکم نبودن سطح زیرین فریزر : سطح زیر فریزر را محکم یا تقویت کنید.
 • برخورد لوله‌ها با یکدیگر و یا با بدنه : وضعیت آنها را تغییر دهید.
 • تراز نبودن فریزر : فریزر را تراز کنید.
 • لرزش سینی زیر جایخی : وضعیت سینی را تغییر دهید. در صورت لزوم بین آن یک لایی از جنس فایبر گلاس قرار دهید.
 • برخورد پره‌های پنکه به جدار آن و یا به زمین : وضعیت پنکه را تغییر دهید.
 • برخورد کمپرسور با زمین : پایه‌های نصب کمپرسور را تعویض کنید.

مصرف آمپر زیاد

 • خرابی رله : رله را تعویض کنید.
 • ضعف یا خرابی فیوز اتوماتیک یا حفاظ اضافه جریان : این دستگاه را تعویض کنید.
 • کمبود ولتاژ : ولتاژ پریز فریزر را با ولت‌متر اندازه بگیرید. باید ۱۰±۲۴۰ % ولت باشد. ببینید آیا وسایل برقی دیگر از همان مدار استفاده می کنند و یا سیم اتصال به برق بیش از حد طولانی و یا کوتاه است.
 • خرابی کمپرسور : قبل از تعویض ، آن را به وسیله لامپ آزمایش بازدید کنید و مطمئن شوید اتصال بدنه ندارد.

تجمع بیش از حد یخ و برفک دور کلاف لوله‌های تبخیر

 • کلید خوب کار نمی کند :قبل از تعویض آن را به وسیله لامپ آزمایش بازدید کنید و در صورت لزوم تعویض نمایید.
 • خرابی گرمکن برفک‌زا : گرمکن را تعویض نمایید.
 • وجود یخ زیاد در سینی زیر جایخی : گرمکن را تعویض کنید.